[Chương 1] Tìm Kiếm Nam Chủ

 Tổng tài đại nhân yêu tôi.

Edit: Mạn Mạn

Beta: Vi Vi

                 “Chúc mừng bạn! Bạn bây giờ đang là nữ thư kí Hạ Lưu xinh đẹp của nam                                chính Lê Phong. Hãy vui vẻ đến với mối tình công sở! Nhưng ở phòng                                         làm việc không nên Play trò yêu đương mãnh liệt nha ~ Nhắc nhở: mức độ hảo cảm trước mắt là 12”.

Continue reading “[Chương 1] Tìm Kiếm Nam Chủ”

Advertisements

[Văn Án] Tìm Kiếm Nam Chủ

Tìm kiếm nam chủ

Tác giả: Bạch Y Tổng Công

Thể loại: xuyên không, hệ thống, nữ phụ văn, không CP

Nhân vật chính: Hạ Lưu

Beta: Vi Vi

Edit: Mạn Mạn

Tìm Kiếm Nam Chủ

Văn án

Continue reading “[Văn Án] Tìm Kiếm Nam Chủ”

[Chương 2] Mắng Tỉnh Thiên Sơn Mộ Tuyết

Khí phách bộc lộ

Edit: Vi Vi( Bình Bình An An)

                          Anh ta nói thẳng thích sự thẳng thắn của tôi nên anh ta cũng thẳng thắn,  trên tay anh ta đang có chứng cứ phạm tội của cậu tôi, 7h tối nay phải đến trước Tử Phù Hinh Viên, tôi không đến, ngày mai chứng cứ ấy sẽ nằm trên bàn Cục phòng chống tham nhũng ngay.

Continue reading “[Chương 2] Mắng Tỉnh Thiên Sơn Mộ Tuyết”

[Chương 1] Mắng Tỉnh Thiên Sơn Mộ Tuyết

Bi kịch trốn không thoát

Edit Vi Vi ( Bình Bình An An)

                                         Anh ta là Mạc Thiệu Khiêm.Điều này không quan trọng. Quan trọng là,
                                                                                 tôi bây giờ, hình như tên Đồng Tuyết.

Continue reading “[Chương 1] Mắng Tỉnh Thiên Sơn Mộ Tuyết”

Mắng tỉnh thiên sơn mộ tuyết

[Đồng nhân] Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phấn Hồng Khô Lâu Đôi(Đầu Lâu Hồng Phấn Xếp Chồng)
Số chương: 27 chương+Phiên ngoại về Mộ Chấn Phi.
Nội dung:Chuyển đổi linh hồn, đô thị tình duyên, báo thù rửa hận, ngược, tình cảm lưu luyến, sâu sắc.
Nhân vật chính: Diệp Hoa Nùng(Đồng Tuyết) , Mạc Thiệu Khiêm
Edit: Bình Bình An An

Truyện không có văn án. Dưới đây là vài dòng của tác giả về câu chuyện.

Mắng tỉnh thiên sơn mộ tuyết

Continue reading “Mắng tỉnh thiên sơn mộ tuyết”