[Chương 1] Tìm Kiếm Nam Chủ

 Tổng tài đại nhân yêu tôi.

Edit: Mạn Mạn

Beta: Vi Vi

                 “Chúc mừng bạn! Bạn bây giờ đang là nữ thư kí Hạ Lưu xinh đẹp của nam                                chính Lê Phong. Hãy vui vẻ đến với mối tình công sở! Nhưng ở phòng                                         làm việc không nên Play trò yêu đương mãnh liệt nha ~ Nhắc nhở: mức độ hảo cảm trước mắt là 12”.

Continue reading “[Chương 1] Tìm Kiếm Nam Chủ”

Advertisements

[Văn Án] Tìm Kiếm Nam Chủ

Tìm kiếm nam chủ

Tác giả: Bạch Y Tổng Công

Thể loại: xuyên không, hệ thống, nữ phụ văn, không CP

Nhân vật chính: Hạ Lưu

Beta: Vi Vi

Edit: Mạn Mạn

Tìm Kiếm Nam Chủ

Văn án

Continue reading “[Văn Án] Tìm Kiếm Nam Chủ”